کند و کاو در فراز و فرود تحولات تاریخی ایران

 

 • واکاوی تمدن اسلامی ایرانی و علل و عوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاریخی
 • سیره نظری و عملی پیامبر و معصومان(ع) و نقش آن در پیشرفت تاریخی ایران
 •  مؤثرترین گفتمان‌ها، مکاتب فکری و باورهای دینی زمینه‌ساز پیشرفت ایران در ادوار گذشته
 • عقلگرایی/ نقلگرایی و پیشرفت تاریخی ایران
 • سرمایه‌های فرهنگی، تربیتی، علمی و پیشرفت تاریخی ایران
 • سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و پیشرفت تاریخی کشور
 • ساختارها/ نهادهای سیاسی- اجتماعی و پیشرفت تاریخی کشور
 • جنبش ها/ نهضت ها و پیشرفت تاریخی ایران
 • بیگانگان و پیشرفت/ رکود تاریخی ایران
 • نفت و پیشرفت/ عقب ­ماندگی ایران

 

  قابلیت‌ها و سرمایه ­های ماندگار ملی و ارزیابی وضع موجود

 

 • سرمایه‌های ماندگار معنوی، فکری، فرهنگی، علمی، اجتماعی و انسانی ایران
 • ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی
 • ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی و ذخایر راهبردی ایران
 • هویت مکانی سرزمینی ایران و نقش آن در تبلور هسته‌های مدنی و تمدنی
 • پیشرفتهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و معنوی ایران
 • فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پیشرفت ایران
 • ارزیابی دستاوردها و آسیب شناسی کارکردهای نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان کشور

  آینده پژوهی و فرجام شناسی

 

 • فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و راهبردهای کلان مبتنی بر الگوهای آینده‌پژوهانه
 • آینده‌پژوهی در حوزه تحولات منطقه‌ای و جهانی و نقش آنها در پیشرفت ایران
 • آینده پژوهی در حوزه ماهیت و گفتمان قدرت، ثروت و امنیت ملی و نقش آنها در پیشرفت ایران
 • واکاوی دیدمان مناسب برای خلق آینده مطلوب
 • جمعیت‌شناسی در افق آینده مطلوب
 • پدیده‌های نوظهور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نقش آنها در پیشرفت ایران
 • آینده‌پژوهی در حوزه فضای مجازی و رسانه و نقش آنها در پیشرفت ایران
 • تاثیر اندیشه‌های فرجام‌‌شناختی (معاد، مهدویت، سده‌گرایی، و...) در پیشرفت ایران