پژوهشگر ارجمند جهت ارسال مقاله ابتدا باید در سایت عضو شوید. پس از عضویت در سایت، از طریق نام کاربری و رمز ورودی که به ایمیل شما ارسال می شود، از بخش ورود به سامانه وارد سایت شوید.