انتشار چهارمین ویژه نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1394-02-27
انتشار چهارمین ویژه نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارمین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور اطلاع رسانی در زمینه کنفرانس به استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی، منتشر شد. برای مشاهده این ویژه‌نامه خبری کنفرانس اینجا را کلیک نمایید