چهارمین پیش­ نشست کنفرانس چهارم در خصوص « نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد.
1393-11-04
چهارمین پیش­ نشست کنفرانس چهارم در خصوص « نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»  برگزار شد.

پیش­ نشست « نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه امیر کبیر و دبیرخانه کنفرانس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرکز همایش­ های سرو سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 30 دی ماه 1393 برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر رضا مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار گزارشی درخصوص تصویب سیاست­ های کلی محیط زیست در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نمودند.

سپس در ادامه دکتر هادی اکبرزاده، معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی با اشاره به فعالیت­ های مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفتند: این مرکز در خرداد 1390 با حکم مقام معظم رهبری در راستای تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه‌پردازی درباره مبانی شاخص‌ها و الگوهای توسعه مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و دانش بشری، ایجاد فضای گفتمان عالمانه، تضارب آراء در جامعه نخبگان، طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: در حقیقت خط­ مشی این مرکز، استفاده حداکثری از ظرفیت علمی و نخبگانی کشور، کارآمد سازی ساختارهای موجود، احتراز از ساختارسازی‌های جدید، حفظ هویت فراستادی و اجتناب از تصدی‌گری است.
معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی تصریح کرد: جامعه علمی حوزه و دانشگاه به عنوان مغز متفکر و جوانان به عنوان موتور حرکت این مرکز می­ باشند. اکبرزاده افزود: تا کنون 3 کنفرانس توسط مرکز الگو در این خصوص برگزار شده است. چهارمین کنفرانس نیز با عنوان پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده در مورخ 30 و 31 اردیبهشت 1394 برگزار خواهد شد.
سپس در ادامه دکتر محسن بهرامی، رییس پژوهشکده مطالعات آینده، سناریو پردازی و تصویرسازی از آینده (مشارکت ذینفعان و حل تعارضات، کل نگری ...)، تحلیل عمیق مسائل جامعه و توجه به عمق اجتماعی، فرهنگی و فکری برای نیل به آینده مطلوب، شناسایی نیروهای پیشران و موثر بر آینده جامعه(پیشران­ های داخلی و خارجی)، تمرکز بر برنامه ­ریزی پایدار و مقاوم در سیاستگذاری بلندمدت (تعالی در ضمن حفظ بقا) را مطرح کرد.
همچنین در ادامه جلسه دکتر رضا مکنون به ارائه مباحثی در خصوص لزوم توجه به محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طراحی الگوی محیط زیست پایدار پرداخت و در انتهای جلسه نیز دکتر شفیع پور نیز گزارشی از اجلاس تغییرات آب و هوا را ارائه داد.