چهارمین پیش نشست کنفرانس چهارم با موضوع " نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "
1393-10-29
چهارمین پیش نشست کنفرانس چهارم با موضوع " نقش محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "

    تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند مشارکت نخبگان و اندیشمندان دانشگاهی و مسئولان اجرایی کشور است. در این راستا و به منظور جریان سازی فرهنگی و ایجاد پویایی فکری، پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسالت تبیین نقش آینده پژوهی در الگو را بر عهده گرفته و در این مسیر، همایش آینده پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در آذر ماه سال جاری در دانشگاه امیرکبیر برگزار نمود. به منظور بسط مباحث نظری به مسائل عینی جامعه و نمایش کاربرد آینده پژوهی در تدوین الگو، نشست های تخصصی در حوزه های علم و فناوری، سلامت، محیط زیست و فرهنگ پیش بینی شده است.
    در آذر ماه گذشته نشست تخصصی علم و فناوری با همکاری دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. نشست دوم که به رابطه محیط زیست و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد آینده نگرانه خواهد پرداخت، در روز سه شنبه 30 دی ماه 93 در سازمان محیط زیست و با مشارکت اعضاء کمیته ملی توسعه پایدار کشور برگزار خواهد شد.


برنامه نشست 

برگزار کننده: پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر

با همکاری: سازمان محیط زیست و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

سخنران

سمت

موضوع

زمان

دکتر هادی اکبرزاده

معاونت علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی یشرفت
چیستی، چرایی، چگونگی

10 تا 10:20

دکتر محسن بهرامی

ریاست پژوهشکده مطالعات آینده

آینده پژوهی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی

10:20 تا 10:40

دکتر مکنون

ریاست کمیته ملی توسعه پایدار  و عضو هیئت مدیره پژوهشکده مطالعات آینده

 

حکمرانی پایدار

10:40 تا 11

بحث آزاد و پرسش و پاسخ

 

 

11 تا 11:30

 زمان برگزاری: ساعت 10 الی 12 روز سه شنبه 30 دی ماه 93

مکان: سازمان محیط زیست سالن همایش های سرو


زمان و مکان برگزاری نشست های تخصصی سلامت و فرهنگ متعاقبا اعلام می گردد.