انتشار مقالات برتر چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشریات علمی-پژوهشی
1393-10-29
انتشار مقالات برتر چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشریات علمی-پژوهشی

بنا بر تصمیم کمیته علمی چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هماهنگی‌های انجام شده با تعدادی از نشریات علمی، مقالات برتر کنفرانس چهارم علاوه بر کتاب کنفرانس، در فصلنامه­ های علمی-پژوهشی مرتبط نیز به چاپ خواهند رسید.

این کنفرانس با عنوان «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده» در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت 1394 برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن ماه 1393 می­ باشد.