تمدید مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا پایان بهمن ماه 1393
1393-10-28
تمدید مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا پایان بهمن ماه 1393

قابل توجه پژوهشگران ارجمند

بدین­وسیله به اطلاع می­رساند که با توجه به موارد متعدد درخواست­ های جامعه دانشگاهی، آخرین مهلت ارسال مقالات به چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی تا پایان بهمن ماه 1393 تمدید گردید.

دبیرخانه کنفرانس

تلفن هماهنگی: 88352080/88352071-021
ایمیل چهارمین کنفرانس: 4c@olgou.ir