انتشار دومین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1393-09-26
انتشار دومین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دومین ویژه نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور اطلاع رسانی در زمینه کنفرانس به استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی، منتشر شد. برای مشاهده این ویژه نامه خبری کنفرانس، اینجا را کلیک کنید.