انتشار اولین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1393-08-02
انتشار اولین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اولین ویژه‌نامه خبری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور اطلاع رسانی در زمینه کنفرانس به استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی، منتشر شد. برای مشاهده این ویژه‌نامه خبری کنفرانس اینجا را کلیک نمایید