دبیرخانه کنفرانس در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستقر است.

تلفن:88352071 /88352080- 021

دورنگار:88634008 021

نشانی: تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، شماره 3، دبیرخانه چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ایمیل:  4c@olgou.ir

وبگاه: http://4c.olgou.ir

Refresh Code